Xe tăng điều khiển từ xa bánh xích bắn đạn có khói TJ001 – Leopard – Tiger – T90 | XDKTX343

195,000 350,000 

MUA TMĐT • 1. 35cm 99G Bánh Cao Su, Không bắn đạn
 • 2. 50cm 99G Bánh Cao Su , Bắn Đạn
 • 3. 50cm 99G Bánh Kim Loại , Bắn Đạn
 • 4. 35cm M4A3 Bánh cao su, Bắn Đạn
 • 5. 35cm M4A3 Bánh Kim Loại, Bắn Đạn
 • 6. 50cm Leopard Bánh Cao Su, Bắn Đạn
 • 7. 50cm Leopard Bánh Kim Loại, Bắn Đạn
 • 8. 50cm T90 Bánh Cao Su, Bắn Đạn
 • 9. 50cm T90 Bánh Kim Loại, Bắn Đạn
 • 10. 50cm Tiger Bánh Cao Su, Bắn Đạn
 • 11. 50cm Tiger Bánh Kim Loại, Bắn Đạn
 • 12. 35cm M1A2 Bánh Cao Su, Không Bắn Đạn
 • 13. 35cm Leopard Bánh Cao Su, Không Bắn Đạn
Xóa
Xe tăng điều khiển từ xa bánh xích bắn đạn có khói TJ001 - Leopard - Tiger - T90 | XDKTX343
Xe tăng điều khiển từ xa bánh xích bắn đạn có khói TJ001 – Leopard – Tiger – T90 | XDKTX343

code vol01
code vol01
code vol01
code vol01
code vol01
code vol01
code vol01
code vol01