GIỚI THIỆU

ĐÂY LÀ CHUYÊN MỤC TỔNG HỢP CÁC MÃ GIẢM GIÁ CỦA SHOPEE. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LƯU MÃ Ở BÊN DƯỚI

1. Voucher 0H – 23H59 15/3 Mọi ngành hàng

Mã AFFBG8 – Giảm 50% tối đa 30K đơn từ 50K
Mã áp dụng cho một số shop nhất định
2. Voucher 0H – 23H59 16/3 Mọi ngành hàng

Mã AFFFH5 – Giảm 50% tối đa 30K đơn từ 50K
Mã áp dụng cho một số shop nhất định
3. Voucher 0H – 23H59 17/3 Mọi ngành hàng

Mã AFFUM1 – Giảm 50% tối đa 30K đơn từ 50K
Mã áp dụng cho một số shop nhất định

3. Voucher:
Voucher 0H – 23H59 5/3 – 8/3 Mọi ngành hàng
Mã AFFFD4 – Giảm 50K đơn từ 250K
Mã áp dụng cho một số shop nhất định
4. Mã giảm giá
💥 Mã có hiệu lực từ 0H đến 23H59 6.3
Mã AFFUNXE9 – Giảm 25K đơn từ 99K
Mã AFFUNTJ4 – Giảm 50K đơn từ 299K
💥 Mã có hiệu lực từ 0H đến 23H59 8.3 (Mã chỉ áp dụng cho ngành hàng Thời trang)
Mã AFFUNAR9 – Giảm 40K đơn từ 150K
Mã AFFUNSM0 – Giảm 50K đơn từ 299K

Mã Freeship Shopee
Mã giảm giá Shopee
Mã giảm giá Shopee
Mã giảm giá Shopee
Mã giảm giá Shopee
Mã giảm giá Shopee