GIỚI THIỆU

ĐÂY LÀ CHUYÊN MỤC TỔNG HỢP CÁC MÃ GIẢM GIÁ CỦA SHOPEE. QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LƯU MÃ Ở BÊN DƯỚI

1. Voucher HSD 23H59 29.2 Mọi ngành hàng
Mã AFFCLE28 – Giảm 15% tối đa 40K đơn từ 100K
Mã AFFCLS98 – Giảm 20K đơn từ 88K
Mã AFFCLW34 – Giảm 15% tối đa 88K đơn từ 299K
Mã áp dụng cho một số shop nhất định

2. Voucher 0H – 23H59 26 -27.2 Mọi ngành hàng
Mã AFFCLV79 – Giảm 15% tối đa 50K đơn từ 150K
Mã áp dụng cho một số shop nhất định

Mã Freeship Shopee
Mã giảm giá Shopee
Mã giảm giá Shopee
Mã giảm giá Shopee
Mã giảm giá Shopee
Mã giảm giá Shopee