Nhận Booking Quảng Cáo/Guest Post/Banner

5/5 - (9 votes)

Quý khách hàng Kinh doanh muốn Quảng cáo trên Website Fecilia.com. Chúng tôi nhận Book một số Quảng cáo như sau:

1. Nhận Viết bài hoàn toàn mới đa lĩnh vực
Phí Quảng cáo gồm: Phí Viết Bài (Thanh toán 1 lần) + Phí Duy trì bài viết (Thanh toán hàng tháng).
Lưu ý: Nếu quý khách gửi bài của Quý khách có sẵn đảm bảo đây là bài viết Unique 100%. Nếu thông tin bài viết không phải Unique 100% Fecilia.com sẽ tiến hành chỉnh sửa hoặc viết bài mới phù hợp với thông điệp quý khách truyền tải.

2. Nhận chèn đặt Banner hoặc thông tin trong Bài Viết/ Sản Phẩm đã có sẵn trên Fecilia.com
Phí Quảng cáo gồm: Phí thiết kế Banner (Nếu có yêu cầu) + Phí Duy trì hàng tháng

3. Book Banner trên Trang chủ/ Trang Danh Mục/Trang Khác
Phí Quảng Cáo gồm: Phí thiết kế Banner (Nếu có yêu cầu) + Phí Duy trì hàng tháng.

Banner Homepage

4. Hợp tác khác
Vui lòng liên hệ về Email feciliavietnam@gmail.com.

Fecilia.com Không nhận các Booking Quảng cáo B.E.T/C.A.S.I.N.O/XXX

Vui lòng gửi yêu cầu Quảng Cáo vào Form sau đây: 

Gửi yêu cầu Ads Fecilia.com

code vol01
code vol01
code vol01
code vol01
code vol01
code vol01
code vol01
code vol01